previous arrow
next arrow
Slider

Wie is ons?

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. EGKSA Tygerberg is 'n familie vriendelike gemeente geleƫ in Loevenstein, Kaapstad.

Lees meer...

Dienstye

Sondag
Erediens : 10h00
Aanddiens : 18h00 (Apr-Aug)
19h00 (Sept-Mrt)
Woensdag
Bidure: : 10h00 (oggend)
19h30 (aand)

Kerklike aktwiteite
Ons het ook verskeie ander kerklike aktiwiteite en onderlinge byeenkomste.

Lees meer ...

Besoek of kontak ons

Besoekers is altyd welkom en die dienste elke Sondag bied die ideale geleentheid om in te skakel en gevoed te word met die Woord in waarheid. Na aanddienste nooi ons u hartlik uit om agter te bly vir tee, koffie en lekker gesels.

Indien u behoefte het kan u ons ook op alternatiewe maniere kontak soos aangedui op die webwerf.

Lees meer ...